به دو روش می توان در گوگل آگهی ثبت کند

راه اول تبلیغ در گوگل ad و دیده شدن نیازبهسایت یا اپلیکیشن دارید

راه دوم ثبت آگهی در سایت های مثل قیمت کالا بجنورد برای دیدن شدن در گوگل است