کلاس آموزشی
کامپیوتر بجنورد برگزاری کلاس های آموزش کامپیوتر و تعمیرات در بجنورد. [caption id="attachment_2382" align="aligncenter" width="300"] کتاب آی سی دی ال ICDL درجه یک چاپ 98[/caption]