۵ استراتژی مطالعه دانشجویان دانشگاه

5 روش استراتژی برای دانشجویان دانشگاه

یادداشت برداری عمل ضبط اطلاعاتی است که شنیده یا خوانده می شود. در زمینه کالج، یادداشت برداری اغلب یک وظیفه مرتبط با سخنرانی، آزمایشگاه و بحث است. روش های زیادی برای یادداشت برداری در کالج وجود دارد که اطلاعات را به صورت منطقی برای درک آسان، ترکیب و مرور سازماندهی می کند.

یادداشت برداری، حفظ را بهتر از گوش دادن ساده ترویج می کند. محققان دانشگاه ایالتی یوتا دریافتند که اگر اطلاعات مهم در یادداشت‌ها ثبت می‌شد، «به احتمال ۳۴ درصد به خاطر سپرده می‌شد (هو، ۱۹۷۰، در لانگمن و اتکینسون، ۱۹۹۹). اطلاعاتی که در یادداشت‌ها یافت نمی‌شوند تنها ۵ درصد احتمال دارد که به خاطر بسپارند.

یادداشت برداری مهم است زیرا دانش آموز به جای دریافت منفعلانه یادداشت ها را فعالانه تولید می کند و یادگیری فعال باعث بهبود یادگیری عمیق می شود. مطالعه‌ای در مجله Family & Consumer Sciences Education به این نتیجه رسید که یادداشت‌برداری فیزیکی، «به دلیل اثر مولد، می‌تواند یادگیری را تقویت کند – دانش‌آموزان زمانی که خودشان مواد تولید می‌کنند به جای اینکه موادی به آنها داده شود، دانش را بهتر حفظ می‌کنند».

اهمیت یادداشت برداری برای دانشجویان دانشگاه چیست؟

یادداشت برداری توانایی دانش آموزان را برای یادگیری از طریق کسب، حفظ و به خاطر سپردن دانش بهبود می بخشد.

یک مطالعه منتشر شده در مجله بین المللی آموزش نشان داد که یادداشت برداری باعث بهبود درک دانش آموزان از مطالب، آمادگی امتحان آنها و توانایی یادآوری اطلاعات در صورت نیاز می شود. داده های این مطالعه ارتباط بین یادداشت برداری و معدل یا معدل را نشان می دهد. نتیجه این است که یادداشت برداری خوب منجر به نمرات بالاتر می شود.

مزایای اصلی یادداشت برداری که منجر به معدل بالاتر می شود عبارتند از:

 • بهبود یادگیری، درک و یادآوری: یادداشت برداری یک تکنیک یادگیری فعال است که دانش آموزان را به جای گوش دادن منفعلانه به اطلاعات بدون یادداشت برداری درگیر می کند. مطالعه تقویت حافظه به عنوان یک اثر مشترک یادگیری فعال به این نتیجه رسید که تقویت حافظه اثر رایج این نوع یادگیری فعال است.
 • مدیریت و سازماندهی بهتر اطلاعات: یادداشت ها درک دانش آموز از مفاهیم اولیه و اطلاعات پشتیبان را بهبود می بخشد.
 • افزایش تفکر انتقادی: از آنجایی که یادداشت برداری شامل خلاصه کردن و ترکیب اطلاعات است، دانش آموز می تواند ببیند که چگونه مفاهیم مرتبط هستند و در پایه وسیع دانش در مورد یک موضوع قرار می گیرند.   
 • آمادگی بیشتر برای امتحان: یادداشت‌ها دانش‌آموزان را قادر می‌سازد مفاهیم کلیدی و اطلاعات پشتیبان آنها را شناسایی کنند.

در نهایت، یادداشت برداری به دانش آموزان اجازه می دهد تا اطلاعات را در مدت کوتاهی پس از ارائه مرور کنند. این یکی از عادات کلیدی مطالعه برای موفقیت تحصیلی است . اگر دانش آموز یادداشت برداری نکند، چیزی برای مرور وجود ندارد.

استراتژی های موثر یادداشت برداری برای کالج چیست؟

استراتژی های موثر یادداشت برداری تکنیک هایی هستند که یادگیری عمیق تر، سازماندهی بهتر اطلاعات، افزایش حفظ و یادآوری را ایجاد می کنند. در نهایت، آنها منجر به این می شوند که دانش آموزان یادداشت برداری در مقایسه با کسانی که یادداشت برداری نمی کنند، میانگین معدل بالاتری کسب کنند.

توجه داشته باشید که استراتژی ها برای دانشجویان دانشگاه

همه روش های یادداشت برداری نتایج یکسانی به همراه ندارند. موثرترین روش های یادداشت برداری عبارتند از:

 • روش کرنل
 • طرح کلی سلسله مراتبی
 • روش جمله
 • نقشه برداری مفهومی
 • نمودار

روش کرنل

یادداشت برداری با روش کرنل توسط دکتر والتر پائوک در کرنل در دهه ۱۹۴۰ ایجاد شد و هر ساله به دانشجویان کرنل و سایر دانشگاه ها این روش آموزش داده می شود. این یکی از بهترین روش های یادداشت برداری در نظر گرفته می شود، ادعایی که توسط بسیاری از مطالعات موردی پشتیبانی می شود. روش کرنل که یادداشت‌های کورنل نیز نامیده می‌شود، یک تکنیک غیرخطی است که کدگذاری عمیق‌تری در مغز ایجاد می‌کند.

این روش یادداشت برداری شامل تقسیم یک صفحه به ۳ بخش است. یادداشت های عمومی در یک ستون پهن و سمت راست گرفته می شوند. کلمات کلیدی و سوالاتی که پیش می آیند در یک ستون باریک سمت چپ نوشته می شوند. یک بخش در کل پایین صفحه برای خلاصه و ترکیب اطلاعات بالا استفاده می شود که معمولاً پس از اتمام سخنرانی انجام می شود. 

روش کرنل در چندین مطالعه با طرح کلی و یادداشت برداری کلمه به کلمه مقایسه شده است. یک مطالعه کلیدی منتشر شده در Journal of Education and Practice نشان داد که «یادداشت برداری از کرنل در افزایش بازیابی اطلاعات سخنرانی مؤثرتر بود»، مؤثرتر از طرح کلی یا یادداشت برداری کلمه به کلمه. روش کرنل ذهن را تحریک می کند تا به طور فعال اطلاعات را در حین یادداشت برداری سازماندهی و پردازش کند. از آنجایی که یادداشت ها به خوبی سازماندهی شده و در پایین خلاصه شده اند، برای مرور نیز مفیدتر هستند (Akintunde, 2013).

روش یادداشت برداری کرنل در تمام کلاس های سخنرانی محور از جمله علوم انسانی، علوم، هنرهای زبان، تجارت، مهندسی، فناوری، بهداشت و پزشکی و کلاس های آموزشی و تدریس مفید است.

طرح کلی سلسله مراتبی

ترسیم طرح کلی با استفاده از روش سلسله مراتبی مشابه روشی است که به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود تا هنگام سازماندهی مطالب، طرح کلی مقاله را با نکات اصلی و نکات فرعی پشتیبانی کنند. این یکی دیگر از تکنیک های یادداشت برداری غیرخطی است.

یادداشت برداری سلسله مراتبی منطقی است و حول موضوعات اصلی سازماندهی می شود. هر موضوع اصلی ممکن است شامل موضوعات فرعی کلیدی باشد و سپس یادداشت ها با جزئیات پشتیبانی و ضروری پر می شوند تا لایه های اضافی و خلاصه جامع تری از مطالب ارائه شده ارائه شود. فواید آن سازماندهی خوب، درک بهتر رابطه بین ایده ها و بررسی کارآمدتر یادداشت ها هنگام مطالعه بعد است. و جزئیات غیر ضروری در یادداشت ها گنجانده نشده است، که منجر به فرآیند یادداشت برداری ساده می شود.

تجزیه و تحلیل داده‌های یک مطالعه کلیدی از مجله British Journal of Educational Technology نشان داد که «یادداشت‌برداران غیرخطی هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت مطالب آموخته‌شده به طور قابل‌توجهی بهتر از گروه خطی بودند. این مطالعه اهمیت استفاده از تکنیک های یادداشت برداری سازگار شناختی را نشان می دهد. مکانیسم های شناختی پشت یادداشت برداری موثر و بازنمایی دانش را شناسایی می کند. استفاده از چنین تکنیک هایی درک عمیق تر و مدیریت دانش یکپارچه تر را امکان پذیر می کند.

یادداشت های کلی انتخاب خوبی برای یادداشت برداری از سخنرانی های علوم انسانی، علوم اجتماعی، تجارت، اقتصاد، مهندسی، علوم کامپیوتر، بهداشت و پزشکی است.

روش جمله

این روش رایج یادداشت برداری شامل نوشتن به عنوان یک جمله یا خط جداگانه هر فکر، موضوع، مفهوم یا جزئیات جدید است. برخی از دانش آموزان به هر خط جدید یک عدد می دهند. دانش آموزان با استفاده از روش یادداشت جمله بر ایده ها و مفاهیم اصلی تمرکز می کنند.

روش جمله بندی یادداشت برداری یک روش یادداشت برداری خطی است تا روش غیرخطی. این تکنیک زمانی بهترین کاربرد را دارد که سخنرانی ها سریع و مبتنی بر واقعیت و ماهیت خطی باشند. مزیت آن این است که به دانش‌آموز اجازه می‌دهد تا اطلاعاتی را که به سرعت تحویل داده می‌شود، به‌سرعت جمع‌بندی و ثبت کند، بدون اینکه به دانش‌آموز زمان بدهد تا آنها را سازماندهی کند. با این حال، معایب آن این است که به اطلاعات رتبه بندی سلسله مراتبی داده نمی شود و مرور آنها بیشتر طول می کشد.

یادداشت جملات در یادگیری دقیق و مبتنی بر سخنرانی با جریان مداوم اطلاعات مفید است. موضوعات شامل علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم، مهندسی و علوم کامپیوتر است.

نمودار

ایجاد نمودار به عنوان یادداشت ها، روشی ایده آل برای یادداشت برداری است، زمانی که اطلاعات به راحتی طبقه بندی می شوند، مانند تاریخ ها، ویژگی ها و رویدادهای خاص. به خاطر سپردن حقایق و فرمول ها کمک می کند و برای مقایسه و تضاد مفید است.

نمودارگیری یکی از بهترین تکنیک های یادداشت برداری برای تاریخ، علوم، تجارت یا اقتصاد، پزشکی، ادبیات تطبیقی ​​و برخی از انواع کلاس های ریاضی است.

ستون ها یا ردیف ها با عنوان برچسب گذاری می شوند و اطلاعات در آنها برای ایجاد نمودارها یا جداول سازماندهی می شود. نمودار جدیدی برای هر مفهوم جدیدی که در سخنرانی معرفی می شود ایجاد می شود. نمودارها ترکیبی از ابزارهای بصری و خطی برای یادداشت برداری است.

مزایای ترسیم نمودار شامل یادگیری بصری است که در آن روابط بین مفاهیم و حقایق نشان داده می شود، بررسی آسان اطلاعات و یادگیری یا کدگذاری عمیق تر.

نقشه برداری مفهومی

نگاشت مفهومی و تکنیک یادداشت برداری مرتبط با آن، نگاشت ذهنی عبارتند از: «روش هایی برای نمایش بصری اطلاعات و ایده ها… نقشه مفهومی روشی عمدی و ساختارمندتر برای نمایش رابطه بین ایده ها است (دیویس ۲۰۱۱، ۲۸۰).

نقشه مفهومی یک روش یادداشت برداری گرافیکی است که غیرخطی است و به دانش آموزان اجازه می دهد دانش را به گونه ای ساختار دهند که رابطه بین آنها را نشان دهد. این بیشتر برای زبان آموزان بصری در کلاس های علوم، تجارت، مهندسی، ریاضیات، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، علوم انسانی و مطالعات محیطی مفید است.

برای مثال، اطلاعاتی که در طول سخنرانی ارائه می شود، روی صفحه، معمولاً در اطراف یا نزدیک محیط، ثبت می شود و فضای داخلی را باز می گذارد. جعبه ها یا دایره هایی به نام “گره” برای ثبت اطلاعات استفاده می شود. سپس خطوط یا فلش ها به مفاهیم و اطلاعات مرتبط با یکدیگر کشیده می شوند. خطوط اتصال با یک کلمه کلیدی یا عبارتی که رابطه را توضیح می دهد برچسب گذاری می شود.

یک نوع آن این است که گره های اصلی را در امتداد بالای صفحه با خطوط رو به پایین تا گره های پشتیبانی در زیر آنها به شکل سلسله مراتبی قرار دهیم. یا گره اطلاعات اصلی می تواند مرکز یک صفحه باشد که مفاهیم دقیق تری از آنها منشعب می شود.

چرا مهم است که یادداشت‌ها را پس از برداشتن به طور فعال مرور کنید؟

مرور یادداشت های خود بعد از سخنرانی مهم است زیرا باعث درک بهتر و حفظ مطالب می شود. این یکی از بهترین عادات مطالعه برای ایجاد و تشویق سایر عادات مطالعه اثبات شده است که شامل گنجاندن جلسات مطالعه در برنامه خود، مرور تکرار و درونی کردن اطلاعات به صورت تدریجی است تا مجبور نشوید برای امتحان انباشته شوید.

مرور یادداشت های سخنرانی نیز یکی از مراحل چرخه مطالعه ۵ مرحله ای است که در بسیاری از کالج ها و دانشگاه ها تدریس می شود و برای بهبود نمرات نشان داده می شود. همچنین آخرین مرحله از روش پرکاربرد یادداشت برداری کرنل و یک کار سودآور برای همه روش های یادداشت برداری است.

به گفته بیورک ۲۰۰۹، نوعی مرور یادداشت به نام تکرار فاصله دار که در آن یادداشت ها به صورت دوره ای در هفته های پس از برداشتن مرور می شوند، حافظه بلندمدت و نتایج یادگیری را بهبود می بخشد.

مرور یادداشت ها پس از برداشتن اولیه فواید زیادی دارد:

 • در حین مرور یادداشت ها، خلاصه کردن و ترکیب محتوای آنها یادگیری عمیق تر و درک بهتر رابطه بین مفاهیم را تسهیل می کند.
 • حاشیه نویسی را می توان با یادداشت، خط کشی، برجسته کردن متن و سایر روش های ترجیحی ایجاد کرد. این فرآیند اطلاعات را در ذهن شما تقویت می کند و یادآوری بهتری ایجاد می کند.
 • هنگام مرور یادداشت‌ها، شکاف‌های دانش شناسایی می‌شوند و سؤالاتی مطرح می‌شود. دانش آموز برای به دست آوردن درک و پاسخ به سؤالات خود مجهزتر است.
 • تفکر انتقادی و نتیجه گیری دقیق را تولید می کند.
 • تجدید نظر در یادداشت ها سازماندهی را بهبود می بخشد که دانش را در ذهن دانش آموز ساختار می دهد.
 • مرور و ترکیب یادداشت های کارآمدتری برای مطالعه آینده ایجاد می کند.
 • مهارت های یادداشت برداری را بهبود می بخشد.
 • مرور یادداشت ها باعث ایجاد عادت مطالعه خوب می شود.

آیا یادداشت برداری با دست برای یادگیری بهتر از تایپ کردن آنها روی صفحه کلید است؟

بله، مطالعات متعدد نشان می دهد که دست خط یادداشت ها به جای تایپ کردن آنها باعث یادگیری عمیق تر، درک بیشتر و حفظ بهتر می شود. در نتیجه، به احتمال زیاد در طول مسابقه یا امتحان به یاد می‌آید و نمرات بهتری ایجاد می‌کند.

مطالعه‌ای که تفاوت‌های شناختی بین دست‌خط و یادداشت‌های تایپ را مقایسه می‌کند، به این نتیجه رسید که دست‌نویس، «شواهد دگرگونی و سازمان‌دهی بیشتر اطلاعات سخنرانی را نشان می‌دهد تا با تایپ کردن». سایر محققان موافقند : “در سه مطالعه، ما متوجه شدیم که دانش‌آموزانی که روی لپ‌تاپ یادداشت‌برداری می‌کردند، نسبت به دانش‌آموزانی که یادداشت‌برداری می‌کردند، در سوالات مفهومی عملکرد بدتری داشتند. 

بهترین برنامه های یادداشت برداری برای دانشجویان کالج کدامند؟

بهترین برنامه‌های یادداشت‌برداری برای دانشجویان آن‌هایی هستند که یادگیری عمیق اطلاعات را ترویج می‌کنند، سازماندهی مواد را برای مطالعه بیشتر کارآمد بهبود می‌بخشند و استفاده از آنها آسان است.

بهترین برنامه های یادداشت برداری برای دانشجویان

در اینجا بهترین برنامه های یادداشت برداری برای دانش آموزان در کالج و دانشگاه آورده شده است.

 • قابل توجه بودن: این یک برنامه iPad برای دانش آموزانی است که با دست یادداشت می کنند، که به تایپ کردن یادداشت روی صفحه کلید ترجیح داده می شود. Notability همچنین دارای ویژگی های سازماندهی و جستجوی عالی است که به شما امکان می دهد اطلاعات را در یادداشت هایی که گرفته اید پیدا کنید.
 • GoodNotes: این برنامه یادداشت برداری از نظر عملکرد شبیه به Notability است. همچنین دارای ویژگی ضبط صدا است که به شما امکان می دهد دوباره به سخنرانی ها گوش دهید.
 • Microsoft OneNote و EverNote: این برنامه‌ها برای سازماندهی و انعطاف‌پذیری بهترین هستند. ویژگی های آنها شامل ساختار یادداشت های تایپ شده در قالب های مختلف، جستجوی اطلاعات در یادداشت ها و برچسب گذاری مطالب مهم است.
 • XMind: XMind برای نقشه برداری ذهنی یا نقشه مفهومی طراحی شده است، XMind دارای طیفی از قالب ها و طرح بندی ها برای استفاده در هنگام ایجاد نقشه های ذهنی گرافیکی است. نقشه ها را می توان برای اشتراک گذاری یا ویرایش صادر کرد.
 • Typora و Obsidian: اینها برنامه‌های مبتنی بر Markdown هستند که گزینه‌های نوشتن انعطاف‌پذیر را در قالب ساده و مبتنی بر متن ارائه می‌دهند. این برنامه های یادداشت برداری به شما امکان پیوند یادداشت های مرتبط را برای ترکیب مفاهیم و روابط آنها می دهد. 
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *