حقایقی درباره همستر ها که نمی دانستید

  موش ها یکی از موجودات جونده و پستاندار کره زمین هستند که این حیوانات بصورت کلی ۳۰ گونه مختلف دارند که یکی از گونه های مختلف آنها متعلق به همسترها است که همسترها به خودی خود دارای ۲۵ گونه مختلف می باشند که نسبت به موش ها دارای طرفداران زیادی می باشد و از این گونه […]