اسرائیل، رژیمی‌بر اساس آپارتاید پطرس رسول در کتاب اعمال رسولان (باب ۱۰، جمله 2۸) می فرماید: "خداوند من را تعلیم داد هیچ‌کس را حرام یا نجس نخوانم در حالی‌که معاشرت مرد یهودی با شخص اجنبی حرام خوانده شده است". ایشان همچنین در بخش دیگری از همین کتاب می‌گوید: "خداوند همه امت‌ها را از یک‌خون ساخت. در حالی‌که یهودیان معتقد بوده و هستند که خون یهودی بالاتر از دیگر خون‌هاست". اگرچه در آموزه‌های ادیان الهی، تفاوت و تبعیضی بین انسان‌ها نیست و خداوند همه را یکسان آفریده است، اما امروز و در قرن بیست و یکم شاهد هستیم، آپارتاید توسط یک کشور و آن هم با ادعای پیروی از دین الهی، همچنان انسان‌ها را مورد تبعیض و تحقیر قرار میدهد. اسرائیل در سال 1948 با اشغال بخشی از خاک فلسطین ( که در آن زمان در استعمار انگلیس قرار داشت ) تشکیل گردید. دولت صهیونیست که با ایده تشکیل سرزمینی برای یهودیان ایجاد شد به زودی نوعی از آپارتاید را حاکم نمود و فلسطینی‌ها بعنوان صاحبان اصلی این کشور را بعنوان شهروندان درجه دو، از هرگونه حقوق شهروندی محروم ساخت. امروز پس از گذشت 75 سال، بسیاری از مناطق فلسطینی نشین از بین رفته و ساکنان شهرک های صیهونیست نشین که در زمان پیمان اسلو (1993) کمتر از 60 هزار نفر بوده، اکنون (2023) به 700 هزار نفر افزایش یافته است. همچنین بخشی از سرزمین فلسطین یعنی غزه به بزرگترین زندان انسانی در تاریخ مبدل گردیده که افراد محبوس در آن، در حال نابودی می‌باشند. این درحالی است که براساس قطعنامه 2334 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2016، این رژیم موظف به توقف ساخت شهرک ها بوده است. اما دولت راستگرا و اولترارتدوکس اسرائیل همچنان در حال ساخت شهرک های جدید می‌باشد. یکی دیگر از ویژگیهای رژیم آپارتاید اسرائیل، زندانی کردن مردم فلسطین به جرم آزادی خواهی و عشق به کشورشان است. هم اکنون 4700 تن از فلسطینیان در 23 زندان رژیم صهیونیستی محبوس هستند که از این تعداد 2410 نفر حکم محکومیت دارند و بیش از 1500 نفر بی دلیل و یا به دلایل نامعلوم در زندان هستند. در میان این زندانیان 185 کودک و 30 زن زندانی هستند و 315 نفر از آنها زیر 18 سال می‌باشد. رفتار صهیونیست ها با مردم فلسطین تا آن حد وحشیانه و دور از انسانیت می‌باشد که 600 نفر از اسیران زندانی بیمار بوده و 23 نفر از آنها سرطان دارند و 16 نفر دائم در بیمارستان به سر می‌برند. تاکنون 236 زندانی در حین اسارت به شهادت رسیده اند و در سال 2022 و سه ماه اول 2023 بیش از 310 فلسطینی بی گناه به دست ارتش اسرائیل کشته شده اند. دولت اسرائیل برای آنکه صدای مردم مظلوم فلسطین به گوش جهانیان نرسد، بیش از 16 خبرنگار را زندانی نموده و حتی 410 نفر از زندانیان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده اند. براین اساس است که برخی سازمان‌های غیردولتی بین المللی از جمله بت سلم، اسرائیل را رژیمی آپارتاید می دانند و حتی نوام چامسکی اندیشمند بزرگ آمریکایی، این رژیم را بدتر از رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی دانسته است.

اسرائیل، رژیمی‌بر اساس آپارتاید

اگرچه در آموزه‌های ادیان الهی، تفاوت و تبعیضی بین انسان‌ها نیست و خداوند همه را یکسان آفریده است، اما امروز و در قرن بیست و یکم شاهد هستیم، آپارتاید توسط یک کشور و آن هم با ادعای پیروی از دین الهی، همچنان انسان‌ها را مورد تبعیض و تحقیر قرار میدهد.

پطرس رسول در کتاب اعمال رسولان (باب ۱۰، جمله ۲۸) می فرماید: “خداوند من را تعلیم داد هیچ‌کس را حرام یا نجس نخوانم در حالی‌که معاشرت مرد یهودی با شخص اجنبی حرام خوانده شده است”. ایشان همچنین در بخش دیگری از همین کتاب می‌گوید: “خداوند همه امت‌ها را از یک‌خون ساخت. در حالی‌که یهودیان معتقد بوده و هستند که خون یهودی بالاتر از دیگر خون‌هاست”.

اسرائیل در سال ۱۹۴۸ با اشغال بخشی از خاک فلسطین ( که در آن زمان در استعمار انگلیس قرار داشت ) تشکیل گردید. دولت صهیونیست که با ایده تشکیل سرزمینی برای یهودیان ایجاد شد به زودی نوعی از آپارتاید را حاکم نمود و فلسطینی‌ها بعنوان صاحبان اصلی این کشور را بعنوان شهروندان درجه دو، از هرگونه حقوق شهروندی محروم ساخت. امروز پس از گذشت ۷۵ سال، بسیاری از مناطق فلسطینی نشین از بین رفته و ساکنان شهرک های صیهونیست نشین که در زمان پیمان اسلو (۱۹۹۳) کمتر از ۶۰ هزار نفر بوده، اکنون (۲۰۲۳) به ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین بخشی از سرزمین فلسطین یعنی غزه به بزرگترین زندان انسانی در تاریخ مبدل گردیده که افراد محبوس در آن، در حال نابودی می‌باشند. این درحالی است که براساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶، این رژیم موظف به توقف ساخت شهرک ها بوده است. اما دولت راستگرا و اولترارتدوکس اسرائیل همچنان در حال ساخت شهرک های جدید می‌باشد.

یکی دیگر از ویژگیهای رژیم آپارتاید اسرائیل، زندانی کردن مردم فلسطین به جرم آزادی خواهی و عشق به کشورشان است. هم اکنون ۴۷۰۰ تن از فلسطینیان در ۲۳ زندان رژیم صهیونیستی محبوس هستند که از این تعداد ۲۴۱۰ نفر حکم محکومیت دارند و بیش از ۱۵۰۰ نفر بی دلیل و یا به دلایل نامعلوم در زندان هستند. در میان این زندانیان ۱۸۵ کودک و ۳۰ زن زندانی هستند و ۳۱۵ نفر از آنها زیر ۱۸ سال می‌باشد. رفتار صهیونیست ها با مردم فلسطین تا آن حد وحشیانه و دور از انسانیت می‌باشد که ۶۰۰ نفر از اسیران زندانی بیمار بوده و ۲۳ نفر از آنها سرطان دارند و ۱۶ نفر دائم در بیمارستان به سر می‌برند. تاکنون ۲۳۶ زندانی در حین اسارت به شهادت رسیده اند و در سال ۲۰۲۲ و سه ماه اول ۲۰۲۳ بیش از ۳۱۰  فلسطینی بی گناه به دست ارتش اسرائیل کشته شده اند.

دولت اسرائیل برای آنکه صدای مردم مظلوم فلسطین به گوش جهانیان نرسد، بیش از ۱۶ خبرنگار را زندانی نموده و حتی ۴۱۰ نفر از زندانیان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده اند. براین اساس است که برخی سازمان‌های غیردولتی بین المللی از جمله بت سلم، اسرائیل را رژیمی آپارتاید می دانند و حتی نوام چامسکی اندیشمند بزرگ آمریکایی، این رژیم را بدتر از رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی دانسته است.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *